Cách tăng chiều cao nhanh nhất

Rất nhiều người cho rằng chiều cao của mình phụ thuộc vào cha mẹ, cha mẹ cao thì con mới cao. Nhưng sự thật lại không giống như vậy. Theo một số nghiêm cứu khoa học cho thấy chiều cao phụ thuộc vào 3 yếu tố quan trọng trong đó dinh dưỡng là quan trọng nhất chiếm 32% sau đó là gen 23% cuối cùng là tập luyện thể thao là 20%. Vậy làm thế nào để tăng chiều cao bạn có thể tìm hiểu và áp dụng các cách sau 

Xem thêm: Cách tăng chiều cao nhanh nhất